Lidmaatschap

In aanmerking voor het lidmaatschap komen personen die in Hoogeveen en om­geving binnen ondernemingen of organisaties een beleidsbepalende functie bekleden.

Het bestuur beslist over toelating van leden. Op voor­dracht van het bestuur kan een persoon, die geen beleidsbepalende functie (meer) bekleedt, in aanmerking komen voor een buitengewoon lidmaatschap.

Per onderneming of organisatie zijn meerdere lidmaatschappen mogelijk. De contributie is evenwel per per­soon. De contributie bedraagt per 1 juli 2016  € 550,00 per jaar.
De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht (medio februari en medio september). Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. De opzegtermijn is minimaal 1 maand, dus voor 1 juni of 1 december. Als men later dan deze datum opzegt, is men verplicht nog een halfjaar contributie door te betalen.

Bij een nieuw lidmaatschap zal de eerste contributie prorata worden berekend gerekend vanaf de inschrijfdatum .

Potentials

Daarnaast is het voor leden mogelijk een potential werkzaam in zijn/haar bedrijf of organisatie aan te melden. Een potential is een buitengewoon lid van Forum in de leeftijd tot 45 jaar, die nog geen bestuurlijke functie bekleed, maar dit wel op termijn van enkele jaren gaat doen. Uitgezonderd stemrecht heeft de potential dezelfde rechten en plichten als een regulier lid. De contributie voor potentials bedraagt € 400,= per jaar. De potential gaat de gewone contributie betalen zodra hij in een onderneming of organisatie een beleidsbepalende functie bekleed.

Het lidmaatschap van een potential stopt:
1. per 1 januari van het jaar dat hij 45 jaar wordt;
2. de aanbrenger van de potential geen lid meer is van Forum;
3. de potential niet meer voldoet aan de eerdergenoemde kwalificaties.

Voordelen lidmaatschap

Elk lid heeft, vanuit zijn lidmaatschap een aantal voordelen. Zo zijn de verstrekte consumpties tijdens de bijeenkomsten gratis, inclusief de geserveerde hapjes.
Daarnaast wordt jaarlijks voor één bijeenkomst ook de partner uitgenodigd.
Om de Forumleden van het goede culturele aanbod van de Tamboer mee te laten genieten, bieden wij specifieke faciliteiten aan Forumleden.

 

sitemap | contact | privacy | Website door Webba