Wat is Het Forum

Hoogeveen heeft veel te bieden. Als je goed kijkt, vind je in Hoogeveen en omgeving een interessant en gevarieerd palet aan ondernemingen, bedrijvigheid, onderwijs-, cultuur- en andere voorzieningen.

“Bijzonder eigenlijk”, dachten in 2003 wat later de “founding fathers” van Ondernemerssociëteit Forum bleken te zijn, “dat al die mannen en vrouwen die dagelijks actief zijn in en vanuit Hoogeveen niet zo vaak de mogelijkheid en de aanleiding hebben om elkaar te ontmoeten.” Bijvoorbeeld omdat je in een volledig andere branche of in een totaal ander werkveld bezig bent.
Hoe vaak praat je als tandarts nou eigenlijk met een eigenaar van een damesmodezaak? Of als metaalconstructeur met een wijnhandelaar? Wanneer ontmoet je een kunstschilder ? Waar kun je eens ontspannen van gedachten wisselen met een politiecommissaris?
Daarnaast vond in 2002 de Stichting Aktieplan Tamboer (Stichting Aktieplan Tamboer is de stichting die gelden heeft bijeen­ge­bracht om de bouw van de Grote Zaal van de Tamboer te realiseren) dat er gezocht moest worden naar mogelijkheden om ondersteuning van De Tamboer een meer structurele basis te geven vanuit het Hoogeveense bedrijfsleven.

Deze twee uitgangspunten hebben begin 2003 geleid tot de oprichting van Sociëteit Forum Hoogeveen (Forum). Doel van Forum was toen en is nu nog steeds het creëren en in stand houden van een ont­moetingsplaats ter bevordering van culturele en zakelijke contacten; om te komen tot rela­tie­versterking tussen haar leden. Tevens is een belangrijke doelstelling van Forum doelstelling het versterken van de functie van Theater-Congrescentrum De Tam­boer in de Hoogeveense samenleving.

sitemap | contact | privacy | Website door Webba