Donderdag 2 juli 2020 zouden wij de zomerafsluiting van ons seizoen hebben gevierd. Net als veel bijeenkomsten kon ook deze afsluiting helaas geen doorgang vinden. Sinds 15 maart 2020 zat Nederland op slot en was het voor ons niet mogelijk om bijeenkomsten in De Tamboer te houden. Gelukkig zijn met ingang van 1 juli de regels versoepeld waardoor er weer meer mogelijk is. Voor onze sociëteit is dit helaas te laat. Op aangeven van een aantal leden is getracht, om zomerbijeenkomsten te organiseren. Aangezien De Tamboer tot aan september de deuren gesloten houdt is dat niet mogelijk gebleken.

Verder stond voor 7 mei de algemene vergadering gepland. Ook deze vergadering hebben wij moeten cancelen. Door het bestuur is besloten, om de vergadering naar het najaar te verplaatsen.

De eerst volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 3 september 2020 waar ik u allen weer hoop te zien en te spreken.

Rest mij nog om u allen samen met uw dierbaren een hele fijne zomer toe te wensen in goede gezondheid.

 

Met hartelijke groet,

Johan Tillema

Voorzitter societeit Forum

sitemap | contact | privacy | bouw van website dotsolutions